Basal

Overvannshåndtering

Ny rapport: Overvannshåndtering bør planlegges for tre nivåer: Rapporten er klar på at planlegging av tiltak for håndtering av overvannet må utarbeides parallelt med planleggingen av veger og jernbaner.