Basal

Produktkatalog

produktkatalog
Legg «app» på mobil:
Basal -
Basal Leggeanvisning
Basal vannkum iht miljoblad 112
flom - betongror ligger i ro

Basal bedrifter

Søk i kartet etter våre medlemsbedrifter
Eller vis alle

OppdriftFront

Tyngde - først og fremst en stor fordel!

Betong har en egenvekt på rundt 2400 kg/m3. Tyngden gjør at betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering, slik at en i større grad unngår svanker i anleggsfasen. Det er en fordel at rørene holder nogen lunde samme vekt som de utgravde massene, da bevegelser i grunnen kan føre til at installasjoner over tid vil «flyte» opp mot terrengoverflaten.

EPD LCA

Hva er en EPD og LCA?

EPD står for Environmental Product Declaration. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

OppdriftFront

Tyngde - først og fremst en stor fordel!

Betong har en egenvekt på rundt 2400 kg/m3. Tyngden gjør at betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering, slik at en i større grad unngår svanker i anleggsfasen. Det er en fordel at rørene holder nogen lunde samme vekt som de utgravde massene, da bevegelser i grunnen kan føre til at installasjoner over tid vil «flyte» opp mot terrengoverflaten.

EPD LCA

Hva er en EPD og LCA?

EPD står for Environmental Product Declaration. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.